1Barken Assistans jpg

vår vision

Vår ambition i Barken Assistans är att verka för brukarens bästa i alla lägen.  Vi tror på den personliga närheten i kontakten mellan brukare/assistenter/arbetsgivare.


Vi eftersträvar harmoni och balans i livet.

 

Löneavtal

Vi följer anställningsvillkor och löneavtal  mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunalarbetarförbundet för personliga assistenter.

Vi sköter urvalet av sökande assistenter men den assistansberättigade har alltid sista ordet om vilken assistent som skall arbeta med honom/henne.
Att arbeta nära en brukare är speciellt och varje fall är unikt, därför är det viktigt att vi presenterar rätt urval.

 

Introduktion

När urvalet är gjort får assistenten genomgå en introduktionsutbildning  som består av två delar:
Allmän introduktion vad gäller:

Samt introduktion där Du går bredvid med en van assistent, där Du får lära dig den unika brukarens vanor och rutiner.

Barken Assistans lägger vikt på personlig utveckling. Hos oss får du utbildning inom:
  • Förflyttningsteknik
  • I väntan på ambulans
  • Brandutbildning
  • Utbildning om funktionshindret

arbetsmiljö

För att uppnå kvalitet måste det finnas en bra arbetsmiljö. Inte bara rent fysiskt utan också ur ett psykiskt perspektiv.

Med jämna mellanrum går vi därför igenom arbetsmiljön i stort.

  • Hur ser arbetsplatsen ut?
  • Behövs hjälpmedel?
  • Fungerar rutiner?